วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

สองปีผ่านไป

ผ่านไปสองปี blog นี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ เพราะเทอมที่ผ่านมากำหนดให้นักศึกษาทำ blog กลุ่ม

ิิเน้น E-learning & twitter อย่างไรก็ตามขอให้นักศึกษากลุ่มทรัพยากรมนุษย์นำความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับงาน HR ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Quiz #2 Employee Self Services (ESS)

*** สวัสดีครับ เรียนกันไปหมาดๆ คงยังจำกันได้ดี ครั้งนี้ผม Post ไม่ผิดวิชาแน่นอน ไม่ต้องลังเลที่จะทำ

คำถาม มีดังนี้
.

*** ให้ทีมงานของท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็น เรื่องโครงสร้าง ESS ทั้ง 3 รูปแบบ ในมุมมอง ต่อไปนี้
- ข้อดีข้อด้อยของแต่ละโครงสร้าง
- ถ้าท่านเลือก Implement ในบริษัทของท่าน จะเลือกรูปแบบไหน? เพราะอะไร ?

กลุ่มละไม่เกิน 6 ท่าน กำหนดส่งภายในวันที่ 19 กค . 2551 ก่อนเที่ยงคืน เขียนตอบใน blog นี้แหละครับ

*** ขอให้มีความสุขกับ วันหยุด พฤหัส - ศุกร์ นี้ และเสาร์-อาทิตย์ อย่าติดลมลืมมาเรียนนะครับ

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ขออภัยที่สร้างความสับสน

**** ผม Post Quiz#2 เรื่อง TPS ซึ่งเป็น Quiz ของ บธ.3312
บัดนี้ผมได้ลบออกไปแล้ว และนำไป Post ไว้ที่ http://ba3312.blogspot.com เรียบร้อยแล้ว
ขออภัยในความไม่สะดวก

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Quiz #1 ฐานข้อมูลเบื้องต้น

เขียนตารางอย่างน้อย 2 ตาราง ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด และอธิบายการประยุกต์ใช้งานให้เข้าใจ.....

1.กำหนด Entity ที่สนใจ
2.แสดง Attribute
3.แสดง Primary Key,Candidate Key (ถ้ามี)
4.อธิบาย Foreign Key ที่เชื่อมโยงกับ Entity

อื่น***** กลุ่มละไม่เกิน 6 คน ตอบก่อนวันที่ 13 กค. 2551

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ส่งงาน blog

สวัสดี นักศึกษาวิชา ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มที่ 29 ปีการศึกษา 3/2550
ตามที่ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อสร้าง blog ในการเรียนการสอน ขอให้กลุ่มที่สร้าง blog เรียบร้อยแล้ว ส่ง address มาเพื่อให้ผมทำ link ได้เลย มีข้อสงสัยให้ Post ข้อความทิ้งไว้ได้ครับ